Земја на потекло - историјат Јазовичарот потекнува од Германија од XVI век. Неговото име на германски потекнува од германскиот збор 'dachs' кој значи јазовец. Биле одгледувани да го бркаат и ловат пленот, а поради нивните куси нозе тие биле идеална…

Прочитај повеќе