Земја на потекло - историјат Не се знае точното потекло на оваа раса. Како и да е, сепак се знае дека ваквото куче се одгледувало во областа Крим т.е. пределот помеѓу Црното море и Азовското море. (more…)

Прочитај повеќе

Општ изглед Крзно: Долгото-влакнесто крзно кое формира огрлица окулу вратот, ги истакнува контурите на телото на оваа раса. Тие имаат темно црна, сино-црна или трократна боја на крзното. Трикратните бои се главно црна со бели и жолто-кафеави ознаки. Големина Висината…

Прочитај повеќе

Општ изглед Крзно – Тенкото подкрзно е со средна должина и сјајно. Сите бои се дозволени но белата не би требало да биде премногу доминантна. Црно белите крзна се најчести. Големина Висината на гребенот изнесува 53 - 55cm (20½ -…

Прочитај повеќе

Општ изглед Крзно – Германскот Овчар може да има три вида на крзно: рапаво со цврсто влакно, рапаво со долго цврсто влакно и брановито со долго влакно. Последното од овие три е најнепожелно. Крзното може да биде со црна, железносива,…

Прочитај повеќе

Земја на потекло - историјат Се верува дека Велшкото корги- Cardigan пристигнало во Велс со Келтите, а се добило со вркстување на басетот и јазовичарот. Ваквите кучиња биле ценети како дел од семсјствата, чувари на децата и чувари на стадата.…

Прочитај повеќе